Double pitch chains
Double pitch chains

Double pitch chains

Код: 10 Категории: ,

Вериги с двойна стъпка
Европейски стандарт

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работнo Усилие на Тегло Тип
Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R D L1 L2 T/t H f FB ≈q
(DIN type) mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm N
208B 25,4 7,75 8,51 4,45 16,7 19 1,5/1,5 11,8 0,5 18000 0,45 A
210B 31,75 9,65 10,16 5,08 18,9 22 1,7/1,7 14,7 0,67 22400 0,57 A
212B 38,1 11,68 12,07 5,72 22,3 25,1 1,8/1,8 16,1 0,89 29000 0,75 A
C212B35 38,1 11,68 12,07 5,72 22,3 25,1 1,8/1,8 35 0,89 29000 1 C1
C216B 50,8 17,02 15,88 8,28 35,4 42,4 3,9/3,1 21 2,1 60000 2,3 C

Американски стандарт

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работнo Усилие на Тегло Тип
Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R D L1 L2 T H f FB ≈q  
(ANSI type) mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m  
    mm mm mm mm mm       N    
2040 25,4 7,95 7,94 3,96 16,3 19,8 1,5 11,4 0,43 17600 0,43 A
2050 31,75 9,53 10,16 5,08 20,3 23,5 2 15 0,69 29400 0,73 A
2060 38,1 12,7 11,91 5,95 25,7 29,6 2,4 17 1,05 41160 1,03 A
2080 50,8 15,88 15,88 7,93 32 37,4 3,2 22,6 1,77 73500 1,71 A
C2040 25,4 7,95 7,94 3,96 16,3 19,8 1,5 11,4 0,43 17600 0,48 C
C2050 31,75 9,53 10,16 5,08 20,3 29,5 2 15 0,69 29400 0,82 C
C2060H 38,1 12,7 11,91 5,95 28,8 32,9 3,2 17 1,14 53900 1,38 C
C2080H 50,8 15,88 15,88 7,93 35,3 41 4 22,6 1,9 88200 2,32 C
C2100H 63,5 19,05 19,05 9,53 42,2 46,8 4,8 18,6 2,73 137200 3,46 C
C2120H 76,2 25,4 22,23 11,1 52,6 59 5,6 34,9 4,06 161700 4,92 C
C2160H 101,6 31,75 28,58 14,28 67,7 74 7,2 47,6 6,6 274400 8,02 C
C2042 25,4 7,95 15,88 3,96 16,3 19,8 1,5 11,4 0,43 17600 0,82 C2
C2052 31,75 9,53 19,05 5,08 20,3 23,5 2 15 0,69 29400 1,26 C2
C2062H 38,1 12,7 22,23 5,95 28,8 32,9 3,2 17 1,14 53900 2,08 C2
C2082H 50,8 15,88 28,58 7,93 35,3 41 4 22,6 1,9 88200 3,36 C2
C2102H 63,5 19,05 39,67 9,53 42,2 46,8 4,8 28,6 2,73 137200 5,64 C2
C2022H 76,2 25,4 44,45 11,1 52,6 59 5,6 34,9 4,06 161700 7,87 C2
C2162H 101,6 31,75 57,15 14,28 67,7 74 7,2 47,6 6,6 274400 12,77 C2