Stainless steel – American and European standart
Stainless steel – American and European standart

Stainless steel – American and European standart

Код: 5 Категории: ,

Неръждаеми  вериги
Европейски стандарт

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работно Усилие на Тегло
Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R D L1 L2 T/t H f FB ≈q
(DIN/ISO) mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm N
05BSS 8 3 5 2,31 8,6 11,7 0,75/0,75 7,1 0,11 4300 0,18
06BSS 9,525 5,72 6,35 3,28 13,5 16,8 1,30/1,30 8,2 0,28 6860 0,41
083SS 12,7 4,88 7,75 4,09 12,9 14,4 1,25 9,9 0,32 8050 0,42
08BSS 12,7 7,75 8,51 4,45 16,7 19 1,50/1,50 11,8 0,5 12200 0,7
10BSS 15,875 9,65 10,16 5,08 18,9 22 1,70/1,70 14,7 0,67 16200 0,95
12BSS 19,05 11,68 12,07 5,72 22,3 25,1 1,80/1,80 16,1 0,89 20100 1,2
16BSS 25,4 17,02 15,88 8,28 35,4 42,4 4/3,2 21,1 2,1 49000 2,7
20BSS 31,75 19,56 19,05 10,19 40,4 47,6 4,5/3,5 26 2,96 58000 3,7
24BSS 38,1 25,4 25,4 14,63 53,8 60,6 5,6/4,9 33,4 5,54 115000 7
32BSS 50,8 31 29,21 17,81 65,1 73,6 7/6 42 8,1 177000 10,5

Американски стандарт

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работно Усилие на Тегло
Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R D L1 L2 T/t H f FB ≈q
(DIN/ISO) mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm N
A 25SS 6,35 3,18 3,3 2,31 7,6 8,5 0,75 6 0,11 2950 0,13
A 35SS 9,525 4,78 5,08 3,58 12 14,4 1,28 9 0,27 6700 0,34
A 40SS 12,7 7,95 7,94 3,96 16,3 19,1 1,5 11,9 0,43 12200 0,63
A 50SS 15,875 9,53 10,16 5,08 20,3 23 2 14,8 0,69 22100 1
A 60SS 19,05 12,7 11,91 5,95 25,7 28,6 2,4 17,8 1,05 28500 1,5
A 80SS 25,4 15,88 15,88 7,93 33 38 3,2 23,8 1,77 47000 2,6
A 100SS 31,75 19,05 19,05 9,53 39,4 43 4 30 2,58 57000 3,8
A 120SS 38,1 25,4 22,23 11,1 49,8 56,1 4,8 35 3,89 77000 5,6
A 140SS 44,45 25,4 25,4 12,7 53,4 59,3 5,6 41 4,64 94000 7,3
A 160SS 50,8 31,75 28,58 14,28 63,6 68,9 6,4 47 6,36 116000 10,5
C2060HSS 38,1 12,7 11,91 5,95 28,8 32,9 3,2 17 1,14 30000 1,38