14
n5

A55 Серия

СЕП: 8 Категория:

Описание на продукта:

Стандартни вериги с кухи оси – A55

Европейски / американски / фабричен стандарт

 

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Усилие на Тегло Тип
Ø Ø ос на планката разрушаване
номер P W R D d L1 L2 T H FB ≈q
mm min. max. max. max. max. max. mm mm min. kg/m
mm mm mm mm mm mm N
Поцинковани
A55ZP 41,75 19,9 17,1 11,11 8,2 35,7 39 3,1 21,65 26500 1,5 C3
А155TSZP 41,75 19,9 17,1 11,11 8,2 35,7 41 3,1 25,3 49000 2,9 C3
B255ZP 41,75 19,9 17,1 14,11 10,3 39 43 4/3,1 25,3 49000 2 C3
Неръждаема
A55SS 41,75 19,9 17,1 11,11 8,2 35,7 39 3,1 21,65 26500 1,5 C3