12
n7

Стандартни вериги с кухи оси 1590HP/1650HP

СЕП: 9 Категория:

Стандартни вериги с кухи оси 1650HP

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Усилие на Тегло Тип
Ø Ø ос на планката разрушаване
номер P W R D d L1 L2 T H FB ≈q
mm min. max. max. max. max. max. mm mm min. kg/m
mm mm mm mm mm mm N
1650HP 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 2,15 C3
1650HP-D 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 1,55 C3
16100HP 100 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 1,45 C3
16500HP 50 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 2,15 C3
3
1589HP 38,1 15,2 18 14 10,2 34,4 37 3,7 27 45000 2,62 C3
1598HP 50 15 26 20,1 14,4 35,6 38 3,1 40 95000 4,1 C2
Поцинкована
1650HPZP 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 2,15 C3
1650HPZP-D 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 1,55 C3
1655HPZP 50,8 10,5 30 13 8,2 27,5 28,8 3,1 26 42000 2,4 C2
Поцинковани + неръждаеми детайли
FK1650HPZS400 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 2,15 C3
FK1650HPZS400-D 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 55000 1,55 C3
Изцяло неръждаеми
FK1650HPSS 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 32000 2,15 C3
FK1650HPSS-D 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 32000 1,55 C3
FK1650HPSS400 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 42000 2,15 C3
FK1650HPSS400-D 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,5 28,8 3,1 26 42000 1,55 C3