52
n1

Едноредова стандартна верига – Американски стандарт

СЕП: 3 Категория:

Описание на продукта:

Едноредови стандартни вериги ANSI / DIN 8188
Американски стандарт

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работна Усилие на Тегло
Ø Ø ос на планката повърхност разрушаване
номер P W R D L1 L2 T/t H f FB ≈q
(ANSI) mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm N
A 25 6,35 3,18 3,3 2,31 7,6 8,5 0,75 6 0,11 4150 0,13
A 35 9,525 4,78 5,08 3,58 12 14,4 1,28 9 0,27 10300 0,34
A 40 12,7 7,95 7,94 3,96 16,3 19,1 1,5 11,9 0,43 17600 0,63
A 41 12,7 6,38 7,77 3,58 13,5 14,7 1,28 9,7 0,32 12300 0,38
A 50 15,875 9,53 10,16 5,08 20,3 23 2 14,8 0,69 29400 1
A 60 19,05 12,7 11,91 5,95 25,7 28,6 2,4 17,8 1,05 41200 1,5
A 80 25,4 15,88 15,88 7,93 33 38 3,2 23,8 1,77 73500 2,6
A 100 31,75 19,05 19,05 9,53 39,4 43 4 30 2,58 112700 3,8
A 120 38,1 25,4 22,23 11,1 49,8 56,1 4,8 35 3,89 145000 5,6
A 140 44,45 25,4 25,4 12,7 53,4 59,3 5,6 41 4,64 200100 7,3
A 160 50,8 31,75 28,58 14,28 63,6 68,9 6,4 47 6,36 257000 10,5
A 200 63,5 38,1 39,67 19,84 78 87,5 8 60 10,73 485000 16,9