13
n4

Британски стандарт

СЕП: 7 Категория:

Описание на продукта:

Вериги с кухи оси – Британски стандарт

Британски стандарт

 

Стъпка Ширина Ролка Втулка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работно Усилие на Тегло
Ø Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R B D d L1 L2 T/t H f FB ≈q
mm min. max. max. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm mm mm N
4202HP 50,8 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 3,5
4203HP 76,2 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 2,9
42035HP 88,9 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 2,7
4204HP 101,6 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 2,6
4205HP 127 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 2,4
4206HP 152,4 15 31,8 18 14 10,1 36,5 41 3,8/3,8 25,4 3,2 42000 2,3
8403HP 76,2 19 47,6 23,6 19 13,2 44 48 5,1/3,8 38,1 5,6 84000 6,9
84035HP 88,9 19 47,6 23,6 19 13,2 44 48 5,1/3,8 38,1 5,6 84000 6,3
8404HP 101,6 19 47,6 23,6 19 13,2 44 48 5,1/3,8 38,1 5,6 84000 5,9
8405HP 127 19 47,6 23,6 19 13,2 44 48 5,1/3,8 38,1 5,6 84000 5,3
8406HP 152,4 19 47,6 23,6 19 13,2 44 48 5,1/3,8 38,1 5,6 84000 4,9
21504HP 101,6 25,4 66,7 33,2 26,9 20,1 57 62 7,1/5,1 51 10,7 215000 12,7
21505HP 127 25,4 66,7 33,2 26,9 20,1 57 62 7,1/5,1 51 10,7 215000 11,2
21506HP 152,4 25,4 66,7 33,2 26,9 20,1 57 62 7,1/5,1 51 10,7 215000 10,9
21508HP 203,2 25,4 66,7 33,2 26,9 20,1 57 62 7,1/5,1 51 10,7 215000 8,9