WS – Series
WS – Series

WS – Series

Код: 22 Категория:

Описание на продукта:

Стъпка Ширина Ролка Размери на нестандартния елемент
Ø
номер P W R M d N C Z X L2
(DIN type) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
06B 9,525 5,72 6,35 18,2 3,2 9,53 9,2 4,1 13,5 16,8
08B 12,7 7,75 8,51 24 4,3 12,7 13,4 5,9 18,9 20,9
10B 15,875 9,65 10,16 29,6 5,3 15,9 16,5 7,4 23 23,7
12B 19,05 11,68 12,07 34,1 6,4 19,05 21,5 8,1 28,6 27,3
16B 25,4 17,02 15,88 46,4 6,4 25,4 23,2 10,3 34 41,5
20B 31,75 19,56 19,05 58 8,4 31,8 30 13 47,5 49,3
24B 38,1 25,4 25,4 70 10,8 38,1 36 16,7 61,5 60