Гумени транспортни ленти
Гумени транспортни ленти

Гумени транспортни ленти

 

Гумени транспортни ленти:

 

- Елеваторни ленти;
- Абразивоусойчиви ленти;
- Топлоустойчиви ленти;
- Маслоустойчиви ленти;
- Ленти с бордове;
Код: 75 Категория: