Режещи вериги

Те са работен инструмент на преносими верижни триони, мобилни или стационарни верижни установки и се задвижват от тях. Служат за рязане на различни видове материали: дърво, пластмаса, бетон. По конструкция наподобяват зъбните вериги, но освен зъбен профил за предаване на движението, някои от звената имат режещ зъб, посредством който се осъществява рязането. Геометрията и материала от който е изработен зъба, обуславят приложението (вида материал, който може да бъде разрязан с всяка една режеща верига).