Задвижващи вериги

Използват се във т.нар. верижни предавки, които представляват зъбни колела закрепени неподвижно на валове, като движението от единия вал се предава на другия посредством безкрайна гъвкава връзка – задвижваща верига. Работят при големи скорости – до около 25m/s. Според конструкцията си, задвижващите вериги биват:

9

Втулко-ролкови вериги

Изработват се от метални пластини(въртешни и външни), съединени едно за друго посредством запресовани в двата края валячета (плътни оси).С цел намаляване на триенето при работа, преди запресоването, върху валячетата се поставят втулки, които свободно да се въртят около тях, а след това се поставят ролки. Ролките намаляват триенето, по време на работа, като се търкалят по контактната повърхност на зъбните колела.

9

Зъбни вериги

Изработени са от метални пластини със специфичен (зъбен профил)и сединени посредством нит. При зъбните вериги, зъбните колела предават движение посредством директен контакт с профила на звената.